Refugee Party - Vote humanity

We starten een nieuwe politieke beweging omdat een beter vluchtelingenbeleid nodig is:

Refugee Party

Van een Europese Unie die asielzoekers een legale toegang biedt over een land dat een menswaardige opvang organiseert en een gemeenschap die investeert in nieuwkomers tot een gemeente die vluchtelingen duurzaam integreert: op alle beleidsniveaus is een andere aanpak nodig én mogelijk!

Dit zijn enkele strijdpunten waarrond we onze beweging bouwen:

1. Legale toegang tot Europa en België

Wie nood heeft aan internationale bescherming, zou om te beginnen een veilige en legale manier moeten hebben naar Europa en/of België te komen. De bestaande mogelijkheden zijn ontoereikend, waardoor mensen op de vlucht noodgedwongen een beroep doen op mensensmokkelaars.

2. De mens centraal in het Europees beleid

We zetten de mens steeds centraal. Een solidair Europa benut de draagkracht van elke EU-lidstaat om kwaliteitsvolle bescherming te bieden aan asielzoekers maar houdt evengoed rekening met de persoonlijke voorkeur van mensen op de vlucht.

3. Een asielprocedure die draait rond vertrouwen en respect

We willen een asielprocedure op maat van mensen op de vlucht, gebaseerd op vertrouwen en respect. Alle asielzoekers verdienen dezelfde procedure, ongeacht hun land van herkomst.

4. Menswaardige opvang

We streven naar een kleinschalige opvang van asielzoekers met integrale begeleiding. Die omvat juridische informatie, sociale, psychologische en medische zorg en aandacht voor toekomstperspectieven.

5. Duurzame integratie met stabiele en betaalbare huisvesting

Krijgt een asielzoeker erkenning als vluchteling, dan begint de moeilijke zoektocht naar een woning. Er is al jarenlang een nijpend tekort aan betaalbare woningen voor vluchtelingen en andere kwetsbare groepen in de samenleving. Er is dringend nood aan meer investeringen in oplossingen zoals tijdelijke doorgangswoningen, sociale woningen, huurpremies en ondersteuning van woonbuddies.

6. Eerlijke kansen voor vluchtelingen op de arbeidsmarkt

Activeren? Volgens ons is de uitdaging: drempels wegwerken en investeren in de toeleiding van vluchtelingen naar een duurzame job. Voor hardnekkige discriminatie mag geen plaats meer zijn op onze arbeidsmarkt. Voor samenwerking met zelforganisaties van nieuwkomers en laagdrempelige sociale organisaties des te meer.

7. Aangepast onderwijs voor jonge vluchtelingen

Er is nog veel werk aan het afstemmen van ons onderwijs op de superdiverse groep kinderen en jongeren die instroomt. Daarnaast zijn bijzondere inspanningen nodig voor kinderen uit vluchtelingengezinnen zoals trauma-sensitieve zorg.

Vote humanity
Placeholder image

Aan de slag!

Lokale beleidsmakers kunnen veel verbeteren aan hun beleid rond vluchtelingen en andere nieuwkomers. We hebben daar heel wat goede ideeën voor. We laten ons onder meer inspireren door de beleidsaanbevelingen voor lokale politici die Vluchtelingenwerk Vlaanderen vanuit een netwerk van basisorganisaties heeft geformuleerd. Dat zijn concrete aanbevelingen over werken aan wonen, werk en onderwijs.

De Refugee Party loopt ondertussen warm voor een inbreng in debatten over het federaal beleid. Daar zitten belangrijke sleutels om het beleid rond asiel en vluchten een andere weg te laten inslaan. De komende weken en maanden voert de Refugee Party graag gesprekken met mensen die aan voorstellen willen werken voor de verkiezingen van 2019. Dit is een oproep aan iedereen die wil meedoen, vluchtelingen en mensen die solidair zijn met vluchtelingen: neem contact met ons op!

Evengoed willen de leden van de Refugee Party gesprekken aanknopen met andere burgers en politici van andere partijen die een moedig vluchtelingenbeleid voorstaan. Want het debat voeden en de ambities aanscherpen is onze eerste, belangrijke missie!

De Refugee Party is opgestart door

Ahmad Abu Sen, Yara Al-Adib, Abdellbaset Alheesan, Rein Antonissen, Gamal Cheddad, Benoit Dhondt, Annelies D’Hulster, Sarah El Massaoudi, Amir Jafari, Hazim Kamaledin, Gracielle Kwizera, Alona Lyubayeva, Jan Nolf, Romal Noori, Anne Provoost, Ivo Shimwa, Abdalla Teia Juma Hammad en Joke Van Leeuwen.